Regulamin

 

 

§1

Sklep internetowy działający pod adresem www.abcpartner24.pl prowadzony przez firmę ABC Partner Jarosław Wrzeszczyński, z siedzibą ul. Czereśniowa 23, 02-457 Warszawa; NIP: 5271128430; REGON 017497190 , zwanym dalej Sprzedającym.

Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż narzędzi, urządzeń i akcesoriów do produkcji, zwanymi dalej 'towarami'. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie przelewów bankowych lub poprzez płatności online .

Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę ABC Partner Jarosław Wrzeszczyński, która jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek administrowanych przez ABC Partner Jarosław Wrzeszczyński, a dotyczących jego danych.

§2

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

- strony internetowej sklepu internetowego www.abcpartner24.pl

- telefonicznie: pod numerem: 505023316

- pocztą elektroniczną, e-mail: abcpartnercompany@gmail.com

Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto Sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar.

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych, liczonych od momentu wysyłki zamówionego towaru.

 

§3

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).

§4

Do każdego zamówienia wystawiona jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

§5

Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru.

 

§6

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, zmiana taka może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§7

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta.

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz " oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1

Zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania ( w tym montażu ).

Sklep gwarantuje Klientowi zwrot ceny za towar. Zwrot ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta. 

§8

Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym klienta.

Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§9

Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy firmą ABC Partner Jarosław Wrzeszczyński reprezentowaną przez Jarosława Wrzeszczyńskiego, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(DZ.U.2000r. Nr 22, poz.271 z późniejszymi zmianami).

§10

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 


 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium